نخبه گتوندی

خورنا: پس از تلاش فراوان در تدوین مقاله علمی، نخبه گتوندی موفق به چاپ مقاله علمی خود در معتبرترین ژورنال فن‌آوری اطلاعات در کشور هند شد. این نخبه علمی اظهار کرد: تلاش بی‌وقفه‌ای برای تدوین این مقاله انجام شده است و تلاش شده تا این مقاله از نظر مرجع شناسی خود مرجع باشد. یوسف امامی با اشاره به اینکه تلاش زیادی…