نحوه افطاری رسول اکرم

37
خورنا: امام جعفر صادق علیه‏ السلام می فرمایند: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله، به هنگام روزه گشودن، با حلوا افطار مى‏‌کرد. اگر حلوا نبود، با شکرینه‏‌اى دیگر یا چند دانه خرما، و اگر…