نجوم ماهشهر

خورنا: دبیر انجمن ستاره شناسی ماهشهر گفت: روز یکشنبه 12 آبان 1392 خورشید گرفتگی مرکبی رخ خواهد داد که مردم استان خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیایشان بطور میانگین حدود 30 دقیقه فرصت برای رصد آنرا خواهند داشت. به گزارش خورنا از ماهشهر، سید معین بنی سعید اظهار داشت: 12 آبان ماه…
خورنا: بنی سعید گفت: آکادمی زمستانه نجوم در اسفند ماه سال جاری توسط بخش خاورمیانه مجمع جهانی ثبت اختفاهای نجومی در مجتمع رصد خانه جام جم ماهشهر با مشارکت موسسه علمی پژوهشی حامی و سازمان فضایی ایران برگزار میشود. سید معین بنی سعید در گتفگو با خورنا بیان داشت: رصد خانه ی آموزشی-تحقیقاتی جام جم در…