نجات لاکپشت در ماهشهر

خورنا: یگان حفاظت محیط زیست ماهشهر 150 قطعه لاک پشت گرفتار شده در کانال فاضلاب را نجات دادند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر گفت : این لاک پشتها از نوع لاک پشت خشکی زی و آبزی بوده که بدلیل نامعلومی در کانال فاضلاب شهر چمران از توابع این شهرستان گرفتار شده بودند. ایرج سلیمانی…