نجات غریق شوشتر

خورنا: رئیس شورای شهر شوشتر از استقرار تیم نجات غریق در سواحل رودخانه شوشتر خبر داد. حمید سالم‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: تیم نجات غریق برای ایمن‌سازی و نجات مغروق‌های احتمالی در سواحل رودخانه‌های شوشتر مستقر شده‌اند. وی با اشاره به انعقاد قرارداد شهرداری در این زمینه گفت: شهرداری…