نجات غریق خوزستان

خورنا: حر حاجيان‌سعيدي برای چهار سال به عنوان رییس هیات نجات غریق خوزستان انتخاب شد.  مجمع انتخاب رییس هیات نجات غریق استان امروز، بیستم اردیبهشت ماه با حضور دبير فدراسیون در اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان برگزار شد.  علي داغري، حر حاجيان‌سعيدي و حبيب‌الله رضايي کاندیدای احراز این پست بودند كه رضايي در جلسه حضور نيافت و از شركت در مجمع…