نجابت

در کمیته کنترل و پیشگیری از طلاق استان مطرح شد:

خورنا | فرهنگی: این جمله را چندی پیش در یکی از صفحات یک فروشگاه اینترنتی دیدم . جمله ای که باید با تعمق بیشتری به آن نگریست . جمله ای که می تواند هزاران سخن ناگفته را در پس خود نهان کرده باشد. احساس کردم از وقتی که جنس های چینی بدلی که بسیار هم شبیه اصل ها هستند در بازار…
خورنا: غلامحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و كسي كه به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است، بالاخره در يكي از روزهاي برگ‌ريزان پاييز قرار گفت‌وگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشيمي بگويد و اينكه در اين سال‌ها چه بر سر اين صنعت آمده است.