نتیجه نظرسنجی های انتخاباتی 92

خورنا: بعد از دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در صداوسیما، سایت های انتخاب، عصر ایران، پارسینه و فرارو اقدام به انجام نظرسنجی درباره علملکرد نامزدها در مناظره فرهنگی اجتماعی کردند که در همه سایت ها حسن روحانی از دیگران جلوتر است. به گزارش خورنا، در نظرسنجی سایت انتخاب حسن روحانی دارای ۵۷ درصد…