نتیجه مذاکرات ژنو

37
خورنا: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو بسیار مفید استبه گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ وی همچنین گفته است: دولت آمریکا طرح ایران را دارای آن سطحی از جدیت…