نتیجه مذاکرات وین

خورنا: کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: شروع خوبی داشتیم و باید کارهای تکنیکی را انجام دهیم. به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، کاترین اشتون، پس از پایان این دور از مذاکرات در وین در کنفرانسی خبری در جمع خبرنگاران گفت: خیلی کار برای انجام دادن داریم و آسان نخواهد بود. شروع خوبی داشتیم و باید کارهای…