نتیجه دیدار استقلال پرسپولیس

خورنا: داربی 78 با تساوی بدون گل و ارائه یک بازی بسیار سرد و کسل کننده از سوی دو تیم به پایان رسید. دیدار 78 پرسپولیس و استقلال از هفته بیست و سوم رقابت…