نتایج نگران‌کننده‌ مطالعات در آب و خاک خوزستان

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان خبر داد

خورنا – مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: ۷۸ هزار میلیارد ریال پروژه برای احیا و کنترل آلودگی کارون تصویب شده بود که هفته گذشته ۹۰ میلیارد تومان برای شروع کار در حوزه کارون ابلاغ شده است. به گزارش…