نتایج نگران‌کننده‌ مطالعات در آب و خاک خوزستان

تصاویر روزهای مه آلود اهواز

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان خبر داد

خورنا – مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: ۷۸ هزار میلیارد ریال پروژه برای احیا و کنترل آلودگی کارون تصویب شده بود که…