نتایج لیگ برتر فوتبال خوزستان

خورنا: هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر خوزستان با انجام هفت دیدار پشت سر گذاشته شد. به گزارش سرویس ورزشی خورنا، پس از انجام مسابقات روزپنجم معلوم شد که کدام تیم ازگذشته و پیروزیها و شکست های آن درس گرفته است و کدام یک هنوز با درون خود و ناهماهنگی های موجود درستیزاست. اگرچه فوتبال…