نتایج شورای شهر اهواز

37
خورنا: فرماندار اهواز از پايان شمارش آراء انتخابات شوراي شهر اهواز خبر داد. عبدالعزيز فدعمي  اظهار كرد: كار شمارش آراء انتخابات شوراي شهر اهواز به پايان رسيده و اكنون در حال استخراج و جمع‌بندي…