نتایج انتخابات شورای شهر فتح المبین

خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان شوش، ناصرسرخه با 800رای،رحیم سرخه با 652رای،سلمان سرخه با 619رای ،کامل سرخه با 504رای ورحیم سرخی با 388رای بعنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر فتح المبین انتخاب شدند.