نتایج انتخابات شورای شهر تشان

خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان بهبهان، اعضاي اصلي و اعضاي علي‌البدل شوراي اسلامي شهر تشان(بخش تشان) به شرح زير است: اعضاي اصلي: 1-      عبدالرحمان باوري بهمئي با 958 راي 2-      اميدوار بيژني با 841 راي 3-      بهمن پورمسيري با 804 راي 4-      خداكرم جمشيدي با 803 راي 5-      بازعلي شجاعي با 740 راي اعضاي علي‌البدل: 1-      اردشير باوري بهمئي 2-      عبدالصادق باولي فرديان