نتایج آزمون استخدامی علوم پزشکی آبادان

خورنا: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: نتایج آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی آبادان یک‌شنبه 21 مهرماه جاری اعلام می‌شود. علیرضا آموزنده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی کمیته آزمون دانشکده ادامه روند کار استخدام را در حال انجام است.