نتایج آزمون استانداری خوزستان

خورنا: 20 ماه از مرحله اول آزمون استخدامی استاندارای و دستگاه های اجرایی خوزستان برای استخدام 1168 نفر و 11 ماه از مرحله دوم این آزمون برای استخدام 1434 جوان خوزستانی گذشت. سریال دنباله داری که از آن دولت به این دولت کشیده شد و گویا کارگردانان آن پایانی برای آن متصور نیستند. 2602 جوان نخبه خوزستانی که هریک…