نتایج آرای ریاست جمهوری

خورنا: مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین آراء نامزدهای انتخابات را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد: حسن روحانی: پنج میلیون و سه هزار و 633 محمدباقر قالیباف: یک میلیون و 582هزار و 724