نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان

خورنا: نایب رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان از برگزاری نشست نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با استاندار خوزستان خبرداد. عبدالله تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندار از یک طرف و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دو بال توسعه و پیشرفت برای استان به شمار می روند که در صورت هماهنگی می توانند بیشترین کارایی را…