نان صنعتي خوزستان

خورنا: مدیرعامل کارخانه نان صنعتي اکسین، تولیدکننده نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم خوزستان گفت: در حال حاضر کارخانه با ظرفیت توليد یک تن نان فعالیت می‌کند كه معادل یک‌دهم درصد ظرفیت کارخانه است.  اصغر شهریاری اظهارکرد: عملیات احداث این کارخانه از سال 87 آغاز شد اما متاسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی و سایر مشکلات، این کارخانه در نهایت در سال 91 به…