نانوای زن رامهرمزی

خورنا: نخستین نانوای زن رامهرمزی خواستار جمایت مسئولان برای تامین آرد دولتی و راه اندازی این نانوایی در شهرستان شد. کبری بابایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: من یک زن خود سرپرست هستم و حدود 15 ماه است که اقدام به راه اندازی نانوایی زنانه کرده‌ام که تاکنون موفق هم بوده‌ام.