نانوایان رامشیر

خورنا: شهرستان رامشیر ماهانه 400 تن سهمیه آرد دارد که 245 تن سهمیه نانوایان شهری و 155 تن آن سهمیه روستایی است . به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، جلسه شورای آرد و نان شهرستان رامشیر با حضور نانوایان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه…