نامه شهردار اهواز به رئیس جمهور

خورنا: سید خلف موسوی اظهار داشت: وقتی مشغول افتتاح پارک کوهساران بودیم یکی از خبرنگاران از من سوال کرد برای مناطق حاشیه ایی چه کار کردید من هم بحث نامه نوشتن به رئیس جمهور را توضیح دادیم اما به گونه ایی دیگر انعکاس داده شد به گزارش خورنا به نقل از رهیاب نیوز سید خلف موسوی شهردار اهواز در خصوص صحت…