نامه خانواده شهدا بهبهان به وزیر علوم

وزیر فرد شایسته ای را منصوب نماید؛

خورنا بیش از ۱۰۰ خانواده شهید، روحانیون و اعضای شورای شهر بهبهان با امضای طوماری خطاب به وزیر علوم خواهان برکناری فوری ریاست دانشگاه صنعتی بهبهان شدند. در بخشی از این طومار که نسخه‌ای از آن در اختیار سلام نو…