نامه استاندار خوزستان به روحانی

خورنا: اوایل آبان ماه امسال معضومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای بازدیدهای استانی، سفری یک روزه به استان خوزستان داشت. ابتکار در این سفر یک روزه بازدید هوایی، گفت و گو با مسئولان استانی، شرکت در جمع فعالان محیط زیست، شرکت در جمع فعالان محیط زیست و خبرنگاران را…