نارنجی‌پوشان

خورنا: کارگران شهرداری‌های هندیجان و بهبهان پنج تا هشت ماه است که حقوق‌های معوقه‌ خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران شهرداری‌های هندیجان و بهبهان پنج تا هشت ماه است که حقوق‌های معوقه‌ خود را دریافت نکرده‌ و به همین دلیل اخیراً دست از کار کشیده‌اند. مسئولان شهرداری‌های هندیجان و بهبهان، بدهی‌های سنگین شهرداری را از دلایل عقب افتادن حقوق این کارگران می‌دانند…