نادر مرادی فر

خورنا: برای گردآوری و نگهداری کتاب نیاز است که توسعه فیزیکی کتابخانه‌های عمومی را گسترش و سرعت بخشید. رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ایذه از اهداء زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی شهرستان ایذه خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، نادر مرادی فر گفت: در میان همه ابزارهای فرهنگی، کتاب جایگاه ویژه‌ای دارد. تاریخ هیچ تمدنی خالی از کتاب…