نادر مرادی فر

37
خورنا: برای گردآوری و نگهداری کتاب نیاز است که توسعه فیزیکی کتابخانه‌های عمومی را گسترش و سرعت بخشید. رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ایذه از اهداء زمین جهت احداث کتابخانه مرکزی شهرستان ایذه خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا از…