نابودی شیلات خوزستان

خورنا: عضو هيات مديره نظام صنفي كشاورزي اهواز گفت: متاسفانه سياست هاي اداره كل شيلات خوزستان باعث شده تا اين صنعت عملا در مسير نابودي قرار گيرد. فراز زاهدي فرد با اشاره به تلاش شبانه روزی و رنج بی کران تولیدکنندگان ماهي و ميگو در خوزستان و بي مهري اداره كل شيلات به تشكلهاي صنفي در…