میکروبیولوژی

خورنا: رئیس آزمایشگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان از راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی در آزمایشگاه مرکزی این شرکت خبر داد. محمدجواد مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دلایل موفقیت سازمانی این شرکت را توجه به شرایط زیست‌ محیطی عنوان کرد و گفت: در این راستا ضرورت توسعه و احداث واحدهای جدید در پالایشگاه آبادان احساس می شد. وی…