میوه ارزان

37
خورنا: حسين مهاجران، اظهار داشت: قيمت انواع ميوه با ‌آغاز تابستان و عرضه فراوان رو به کاهش است و نسبت به هفته قبل ۳۰ درصد ارزانتر است. وي ادامه داد: توليد صيفي جات…