میزان یارانه تیرماه

خورنا: یارانه نقدی تیرماه خانوار امشب به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش مهر، براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی مرحله بیست و نهم خانوارها مربوط به تیر ماه ، امشب 22 تیرماه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است….