میزان پیشرفت متروی اهواز

37
خورنا: مدیرعامل قطار شهری اهواز از طی مراحل نهایی انعقاد قرار داد و بازگشایی LC برای متروی اهواز خبر داد. عباس هلاکویی گفت: دولت تعهد کرده که 450 میلیون دلار مورد نیاز برای گشایش LC را…