میزان پیشرفت متروی اهواز

خورنا: مدیرعامل قطار شهری اهواز از طی مراحل نهایی انعقاد قرار داد و بازگشایی LC برای متروی اهواز خبر داد. عباس هلاکویی گفت: دولت تعهد کرده که 450 میلیون دلار مورد نیاز برای گشایش LC را ضمانت کند. وی افزود: با توجه به اینکه بانک عامل(تجارت) شهرداری را به عنوان ضامن قبول ندارد با پیگیری…