میزان وام تعویض وانت

خورنا: معاونت نوسازی حمل و نقل ستاد سوخت کشور از وام 10 میلیون تومانی با نرخ 15 درصد برای طرح جایگزینی وانت فرسوده به وانت و طرح جایگزینی خودروی سواری فرسوده به وانت شرکت زامیاد و بهمن است. مجید کرمی افزود: دولت برای متقاضیان خودروی وانت، با بار مجاز یک تن و یک تن به پایین، یک میلیون تومان و خودروی وانت با بار مجاز یک تن به بالا دو میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته است. وی تاکید کرد: همچنین مبلغی از لاشه خودروی فرسوده به متقاضی تعلق می گیرد. در ادامه بخوانید