میزان مشارکت در انتخابات

خورنا: وزیر کشور حد نصاب شرکت کنندگان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را 72.7درصد اعلام کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، بنا بر اعلام وزیر کشور آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح زیر است: از مجموع 50 میلیون و 483هزار و 192 نفر واجد شرایط…