میزان شهریه دانشگاه آزاد

37
خورنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با تصویب هیئت ‌امنا خبر داد. علیرضا فیروزفر در گفت‌وگو با…