میزان ریز گردهای موجود در هوای اندیمشک به ۶ برابر حد مجاز رسید