میزان ذرات معلق در هوای دزفول

مدیرکل بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد:

خورنا – دیرکل بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: شد: می توان با کاهش ۱۰ میکروگرمی غلظت گرد و غبار سالانه ۱۱۰ مورد مرگ و میر را در دزفول کاهش داد. به گزارش خبرنگار مهر، علی افشه ظهر امروز دوشنبه در چهارمین ندیرکل بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: شد: می توان با کاهش ۱۰ میکروگرمی غلظت گرد…