میزان تولید نفت ایران

خورنا – وزیر نفت گفت: ایران نخستین کشوری است که توانست با عزت تمام و بدون اینکه باجی بدهد یا تغییری در نظامش ایجاد شود از زیر فشار قطعنامه های شورای امنیت موفق بیرون آید. وزیر نفت:ایران نخستین کشوری است که بدون باج دهی از زیر فشار قطعنامه ها بیرون آمد به گزارش ایرنا بیژن نامدار زنگنه دوشنبه در همایش خوزستان و دولت یازدهم در اهواز با موضوع بررسی آثار اقتصادی برجام در حوزه انرژی و سرمایه گذاری با گرامیداشت یاد شهدای دولت بیان کرد:در تاریخ سازمان ملل سابقه نداشته است که کشوری با صدور قطعنامه فصل هفتم، نظام آن… در ادامه بخوانید