میزان آبهای خوزستان

خورنا: یک مسئله‌ای که دل ما خوزستانی‌ها را آزرده و آن مسئله عدم توجه مسئولین به مردم شریف و ولایتمدار خوزستان است؛ در تعریف و توصیف مردم خوزستان همین بس که حضرت امام راحل در توصیف آنها فرمودند: «خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرده است». خوزستان، نسبتاً آباد بود اما آنچه او…