میر حسین موسوی

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس تاکید کرد

خورنا/ اگر دولت به رویه خود در باب این بی‌توجهی‌ها ادامه دهد بر وزیر‌های پیشنهادی بعدی هم چنین اثری بگذارد و آن‌ها نیز نتوانند آنطور که باید از مجلس رای اعتماد بگیرند./آقای روحانی کمترین توجهی به بافت مجلس ندارد….
37
خورنا: وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مسائل مربوطه به حمله به دختران میرحسین موسوی، جوسازی رسانه‌ای بوده و دولت در امور رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی دخالتی نمی‌کند. دولت از طرح اعلام لیست اموال مسئولان…