میراث فرهنگی بهبهان

خورنا: رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی بهبهان از کشف آثاری از هزاره هفتم قبل از میلاد در منطقه ارگان این شهرستان خبر داد. دولتی مختاران امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار کرد: میراث فرهنگی بهبهان در منطقه ارگان قرار گرفته که در راستای حفظ و توجه به آن باید همتی ویژه کرد.