میراث‌فرهنگی استان خوزستان

خورنا:میراث‌فرهنگی استان خوزستان درحالی به‌دلیل گسترش فعالیت‌های عمرانی، حفاری‌های غیرمجاز و تخریب‌های متعدد شرایط بحرانی را پشت سر می‌گذارد که ناجای استان خوزستان در اقدامی ناگهانی تمامی سربازهای خود را از اداره کل میراث‌فرهنگی استان خوزستان گرفت. به گزارش پایگاه…