میدان بسیج اندیمشک

حادثه در میدان بسیج اندیمشک

خورنا : حادثه ناگوار سقوط جوان به یک گودال حدودا ۱۵ متری در میدان بسیج اندیمشک، رخ داد. ر محل احداث پل غیر هم سطح میدان بسیج اندیمشک یک جوان که بعنوان نگهبان مشغول به کار در محل بوده است، درون چاه تقریبا ۱۵ متری سقوط می کند. پس از تماس با نیروهای آتش نشانی یک گروه به محل اعزام می…
خورنا : به دلیل اجرای پروژه احداث تقاطع سه طبقه غیر همسطح در میدان بسیج اندیمشک و تعارض این طرح با لوله ۶۰۰ میلی‌متری آب‌رسانی در میدان بسیج ، با همت اداره آبفای اندیمشک این خط لوله به طول ۶۰۰ متر در حال جابجایی می باشد. مدیر آبفای اندیمشک با اعلام این خبر گفت: به دلیل تلاقی خط لوله ۶۰۰…