ميزان توليد محصولات پتروشيمي در چهار ماه نخست امسال

خورنا: ميزان توليد محصولات پتروشيمي در چهار ماه نخست امسال به بيش از 14ميليون تن رسيد. مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر گفت: از اين ميزان ٥.٥ ميليون تن به ارزش بيش از ١٠١ هزار ميليارد ريال به فروش داخلي رسيده است. وی افزود: در اين مدت فروش کل محصولات پتروشيمي به بيش از 10 ميليون تن رسيد که…