ميراث فرهنگي شوشتر

خورنا: سرپرست ميراث فرهنگي شوشتر از تأييد ثبت خانه‌هاي افضل در اين شهرستان خبر داد. سيدحسين موسوي‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنااظهار كرد: خانه‌هاي افضل هسته مركزي مجموعه بناهاي افضل هستند. وي افزود: مجموعه افضل شامل 2 ساباط و حمام افضل است كه قبلا ثبت ملي شده‌اند. همچنين كاروانسراي افضل هم‌اكنون بازارچه صنايع دستي اين مجموعه است. موسوي‌نسب توضيح…