موضوع استعفای اعضای شورای شهر اندیمشک

عضو شورای شهر اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – مصطفی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: امیدواریم موضوع استعفا دوستان و اعضای شورای شهر در یک فضای دوستانه و در چارچوب خرد جمعی رفع شود و ما شاهد حضور مجدد این اعضا در جلسات شورای شهر اندیمشک باشیم. وی گفت: در طول چند سال اخیر و علی رغم مشکلات مالی اقدامات…