موضع فرانسه در ژنو

37
خورنا: روزنامه فیگارو، به مذاکرات جاری در ژنو توجه کرده و نوشته در آخرین گفتگوهای روز گذشته، فرانسه از ایران خواهان «تضمین های جدی» درباره پیشنهادات این کشور شده است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ این روزنامه…