موضع فرانسه در ژنو

خورنا: روزنامه فیگارو، به مذاکرات جاری در ژنو توجه کرده و نوشته در آخرین گفتگوهای روز گذشته، فرانسه از ایران خواهان «تضمین های جدی» درباره پیشنهادات این کشور شده است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ این روزنامه با توجه به پیشرفت های احتمالی که در این مذاکرات پیش بینی شده می نویسد: این پیشرفت‌ها تا هنوز چنان…