موشک

وزیر دفاع

خورنا  : با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سامانه راکتی پرتاب کننده راکت فلق و نخستین خودروی تاکتیکی ۸×۸ با نام ظفر در سازمان صنایع دفاع رونمایی شد. به گزارش کارون نیوز،در حاشیه مراسم رونمایی از این دستاوردهای مهم دفاعی، سردار حسین دهقان طی سخنانی گفت: سامانه راکتی فلق یکی از تسلیحات کارآمد رزم زمینی…