موسوی‌بجنوردی

37
خورنا: آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی از اعضای بیت امام(ره) اخیرا در گفت‌وگو با هفته نامه آسمان(شماره 64) به مناسبت سالگرد شهادت سید مصطفی خمینی به روایتی در خصوصی پیش بینی فوت سید مصطفی و سید احمد خمینی توسط…